Het Groenkeur-certificaat Groenvoorzieningen is gericht op groenvoorzieners die actief zijn op de aanbestedingsmarkt voor gemeenten, overheid en het bedrijfsleven. Zij hechten waarde aan Groenkeur omdat kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer van openbaar groen. De kwaliteit van het certificaat Groenvoorzieningen wordt bepaald door de hoge eisen op het gebied van veiligheid en meetbare vakbekwaamheid gekoppeld aan de opleveringseisen conform RAW.

Voor meer informatie omtrent de certificaten van Groenkeur:

www.groenkeur.nl