De belangstelling voor het VHG-concept De Levende Tuin groeit. Steeds meer consumenten, overheden en bedrijven maken duurzame keuzes voor hun tuin, bedrijfsterrein, park of andere buitenruimte. Voor onze zakelijke opdrachtgevers is dit sinds januari 2015 extra aantrekkelijk. Investeringen in ‘De Levende Tuin’ zijn namelijk fiscaal aftrekbaar!

Investeringen in ‘De Levende Tuin’, die aantoonbaar bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit, komen sinds 1 januari 2015 in aanmerking voor investeringsaftrek. Dergelijke investeringen zijn opgenomen in de Milieulijst die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks opstelt. Bedrijven die investeren in technieken/producten die op de Milieulijst staan, kunnen tot maximaal 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Welke investeringen?
Het gaat om investeringen waarmee de directe omgeving van een pand beter is afgestemd op de weersinvloeden en aantrekkelijker wordt voor mens en dier.  U kunt hier bijvoorbeeld denken aan maatregelen om hemelwater op te vangen en op te slaan of maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit in de omgeving.

Voor Wie?
De regeling is bestemd voor ondernemingen die:
–              Inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen
–              Van plan zijn om minimaal €2.500,- te investeren in innovatieve en milieuvriendelijke
technieken/producten die op de Milieulijst staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 010-4511222 of kijk op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/brochures/milieulijsten